HiMolde logo

INF775 Information Assurance (INF775 Informasjonssikring)

Updated 6 November 2007.


Information on the course from the Study Programme: INF775

This course is given as part of the flexi-master program. Please send an e-mail to bjorn.jager@himolde.no to indicate if you are interested in the course.

Workload and credits

The course gives 15 ECTS. This is equivalent to 50% of full time study with 4 hours lecturing per week over 15 weeks. In addition you must complete 4 projects each scheduled to take approx. 3 weeks to complete.

The remaining information is in Norwegian. Please contact bjorn.jager@himolde.no if you want more information in English.

Innhold

Informasjonssikring er en sammenstilling av de to fagområdene sikkerhet og pålitelighet. Det inkluderer tema som tradisjonelt er knyttet til sikkerhet som tilgjengelighet, integritet, autentisitet, konfidensialitet og ikke-benektning. Når det gjelder pålitelighet ser vi på hvordan tilgjengelighet oppnås for informasjonsnettverk inkludert kommunikasjonsnett, endesystemer (f.eks. databaser) ved å gjøre dem overlevelsesdyktige og feiltolerante.

Flexi-gjennomføring (selvstudium)

I og med at det ikke er regulære forelesninger i flexi-varianten kan du bestemme fremdriftstempo selv. Erfaring viser at relativt hyppige interaksjoner gir større fremdrift og bedre utbytte. Jeg foreslår derfor at vi avtaler å møtes eller kommunisere på annet vis fast hver fredag (evt. foreslå annen dag) så fremt det er mulig for deg og meg. Dersom du ikke har anledning til å møte fysisk på Høgskolen kan vi kommunisere ved bruk av telefon, e-post, videomøte, Second Life, el.l..

Formen vil stort sett være at du presenterer et sammendrag av noe fra pensum og løsningsforslag på eventuelle oppgaver.

Første gang

Første gang vil jeg gi en introduksjon til kurset og du kan si litt om din bakgrunn og når du vil ha eksamen etc.. Dersom du ikke er på høgskolen sender jeg powerpoint presentasjonen min på e-post så bruker vi telefon ved gjennomgang.

Pensum:

Karakterer gis etter følgende vekting:

Mid-Term Exam 100 points
Final Exam 100 points
4 Projects 100 points

bjorn.jager@himolde.no

Bjørn Jæger