HiMolde logo

IBE100 Funksjonell Web-design - Høst 2012

Innhold

Funksjonelle Web-sider gir brukerne den informasjon de trenger med minimal innsats, de skal være lett å anvende og feil skal unngås. Gjennom kurset skal en lære å analysere Web-sider ut fra funksjonalitet, og studere hva som skal til for at siden tilfredsstiller brukernes behov. Samtidig skal en få inn grunnleggende begreper om databehandling og moderne brukergrensesnitt.

Formalisering, evnen til å gi en eksakt og entydig beskrivelse av en prosess er grunnlaget for all databehandling. Gjennom kurset skal en få en grunnleggende forståelse for dette begrepet. Gjennom digitalisering kan vi la datamaskinen ta seg av mange operasjoner som før var manuelle, f.eks. billettbestilling, pengeoverføring eller avspilling av musikk. Med disse begrepene vil vi være i stand til å vurdere anvendelser for moderne databehandling, og gi svar på spørsmål om hva som er mulig og hva som er vanskelig eller umulig å bruke datamaskinen til. I kurset skal vi fokusere på Web-baserte anvendelser, både B2C (Business-to-Consumer) og B2B (Business to Business) applikasjoner. Vi skal også se på det som er karakterisert som Web 2.0, dvs. applikasjoner der en har fokus på informasjonsdeling. Gode eksempler er sosiale systemer, som Facebook, YouTube, Twitter m.m.

En rekke case fra norske og internasjonale Web-sider vil bli analysert. Vi skal få fram hva som skal til for å utvikle en funksjonell Web-side, og hvilke fallgruver en bør unngå. Kurset er praktisk lagt opp, og studentene vil gjennomføre egne analyser og tester gjennom øvingsoppgavene. Vi skal studere forskjellige kommunikasjonskanaler, fra SMS, via epost til videokonferanser. Standarder som HTML og XML vil bli presentert. Videre skal vi introdusere begreper som brytningsteknologier, semantisk Web og virtuelle virksomheter. I dette kurset har vi et overordnet syn på Web-design. Praktisk utvikling av Web-sider inngår ikke. Det vil bli tatt opp senere i studiet, gjennom kurs i programmering, systemutvikling og databaser.

Om ikke annet format er anngitt er alle dokumenter under i Word (doc) format. Har du ikke Word tilgjengelig kan du lasted ned en gratis Word-viewer fra nettet.

Eksamen 29.11.12

Eksamensoppgaver vil bli henter herfra: Eksamensoppgaver (pdf-format)

IBE100eksH12Komplett.pdf

Viktig:

Kursbeskrivelse m.m. :

Øvingsoppgaver.

Besvarelser skal sendes til hjelpelærer på epost, eventuelt at en får godkjent øvingene i laboratoriet. Alle øvingene må være godkjent før en får gå opp til eksamen.Øvingene skal være levert innen fristen. Har en gyldig grunn (sykdom) må en søke hjelpelærer om utsettelse før fristen! Blir ikke øvingen godkjent vil en få ny frist, som oftest uken etter den første fristen.

Hjelpelærer: Marie Svane marie.svane@stud.himolde.no

Introduksjon til kurset(Powerpoint format)

Forelesningsnotater fra Olsen(Powerpoint format)

Forelesningsnotater fra Nielsen og Loranger (Powerpoint format)

Forelesninger utenom lærebøker (gjesteforelesninger, m.m.). Vil bli lagt til etter hvert. NB! Dette er også pensum.

Annet (gjesteforelesninger, m.m.). Ikke pensum, men deler vil bli flyttet til listen over etter hvert.

Hensikten med kurset? Det går fram av den generelle beskrivelsen, men kort fortalt forsøker vi å unngå dette (mpg-video).

Faglærer, Professor Kai A. Olsen. ( kai.olsen@himolde.no) Oppdatert for høstsemesteret 2011.